Przejdź do treści
Polska od gór do morza
Polska południowa
Polska południowa od zachodu do wschodu
Polska północna
Przejdź do stopki

Wiadomości - Inne

Treść

Czterdziesty pierwszy męczennik

Poszlaki wskazują dość jednoznacznie, że ten kapłan diecezji sandomierskiej, kapelan Armii Krajowej i przywódca lokalnej organizacji antykomunistycznej zmarł w wyniku bestialskiego pobicia przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W PRL nie było możliwości podjęcia tej wstrząsającej sprawy. Wokół osoby ks. Stanis...

Inne

Zbrodnia w Ponarach

"W roku 1940 założyli w Ponarach bolszewicy, na spiłowanym bezmyślnie kawałku lasu i odebranych od ludności terenach, jakieś nikomu niepotrzebne przedsiębiorstwo państwowe, wielkie place otaczając, swoim zwyczajem, mocnym płotem i drutem kolczastym. Z tak zniwelowanego terenu skorzystali Niemcy w r. 1941 i użyli pod miejsce ka...

Inne

Działalność Wydziałów Wojskowych KPP i KPZU

Geneza wydziałów wojskowych Zwycięstwo bolszewików w Rosji w 1917 r. umocniło dążenia do wywołania rewolucji światowej. Na przeszkodzie realizacji tego programu stanęło powstanie w 1918 r. niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. W grudniu 1918 r. została założona Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (od 1925 r. Ko...

Inne

IPN ZAPRASZA

27-30 listopada 27-28 listopada Debata o "Polskim filmie niezależnym 1976-1989" oraz przegląd filmów Piątek, 27 listopada 2009 r. Pokaz filmów: godz. 10.00-15.30 - "Egzamin dojrzałości", reż. Marcel Łoziński - "Kandydat", reż. Marian Terlecki - "Anna Proletariuszka", reż...

Inne

Rozkaz 00485: Polaków mordować

"Nieznane ludobójstwo" - to pierwszy w Polsce program historyczny realizowany przez gliwicki Instytut Globalizacji. Jego efektem będzie publikacja trzech książek przedstawiających okoliczności ludobójstwa, którego ofiarą padli Polacy w ZSRS w latach 1936-1939. - Było to pierwsze ludobójstwo o char...

Inne