Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Z polskiej ziemi

Treść

II Dni Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego rozpoczynają się dzisiaj w Hucie Komorowskiej (diecezja sandomierska), miejscu jego urodzenia. Zorganizowała je Fundacja im. ks. kard. Adama Kozłowieckiego "Serce bez granic" pod prezesurą ks. bp. Edwarda Frankowskiego. W ramach tych dni do 4 października w jedenastu parafiach dekanatu raniżowskiego odbywać się będą prelekcje i pokazy filmów dotyczące ks. kard. Adama Kozłowieckiego SJ.

W rocznicę śmierci wielkiego misjonarza Afryki, 28 września, w Majdanie Królewskim odbędzie się m.in. sesja naukowa pod hasłem "Z polskiej ziemi..." poświęcona życiu i działalności kardynała oraz Fundacji "Serce bez granic". Zostanie ona poprzedzona Mszą św. o godz. 10.00 za śp. księdza kardynała w kościele parafialnym. Zaplanowano również spotkanie podczas sesji z ks. Jakubem Kołaczem SJ, socjuszem prowincjała jezuitów, oraz z ks. Stanisławem Cieślakiem SJ, autorem publikacji o ks. kard. Adamie Kozłowieckim z serii "Wielcy ludzie Kościoła". Dniom towarzyszy również wystawa misyjna Pawła Zarzyckiego, reżysera filmów o księdzu kardynale.
Fundacja im. ks. kard. Adama Kozłowieckiego powołana została
26 marca 2008 roku. Celem jej działalności jest utworzenie Muzeum im. ks. kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej po uprzednim zrekonstruowaniu Pałacu Kozłowieckich. Placówka ta upamiętniałaby życie i dzieła Adama Kozłowieckiego, więźnia obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau, misjonarza w Zambii, pierwszego arcybiskupa metropolity Lusaki, kardynała odznaczonego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy misyjnej, działalności na rzecz ludzi potrzebujących pomocy oraz za patriotyczną postawę rozsławiającą imię Polski w świecie.
Alicja Trześniowska
"Nasz Dziennik" 2009-09-24

Autor: wa