Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Prof. R. Niżnikowski: Nie wyobrażam sobie, żeby mogło nastąpić sprywatyzowanie lasów czy zmiana zarządu nad tą instytucją

Treść

Nie wyobrażam sobie, żeby mogło nastąpić – po pierwsze – sprywatyzowanie lasów, a po drugie – zmiana zarządu nad tą instytucją. To przecież jest nasz dorobek, nasze dziedzictwo – mówił w środowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja prof. Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof. dr hab. Jana Szyszko.

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof. dr hab. Jana Szyszko wypracowało uchwałę dotyczącą obrony Lasów Państwowych. Odwołano się w niej do wcześniejszych działań Stowarzyszenia.

– Już w 2011 r. próbowaliśmy podjąć akcję, która zmierzałaby do obrony lasów poprzez zbieranie podpisów, które wspierałyby taką inicjatywę. W tamtym czasie udało nam się zebrać aż 3,5 mln podpisów. To znaczy, że w naszej działalności nie byliśmy osamotnieni. Jest wielu zwolenników takiego stanowiska. Dzisiaj nasza uchwała jest elementem kontynuacji tego, co rozpoczął pan prof. Jan Szyszko – zaznaczył prof. Roman Niżnikowski.

Obecnie kraje, które niegdyś popełniły strategiczne błędy, jeśli chodzi o swoją gospodarkę leśną i doprowadziły tym samym do zubożenia ekosystemów, dziś próbują w ramach polityki unijnej przejąć kontrolę nad polskimi lasami w celu ich „ochrony”. Jeśli unijne dążenia zostałyby wprowadzone w życie, polskie lasy czeka katastrofa ekologiczna.

Uchwała podjęta przez Stowarzyszenie jest elementem przygotowania społeczeństwa i środowiska do pytań referendalnych, z których jedno dotyczy ochrony majątku narodowego – w tym lasów.

– Chciałbym poruszyć jeszcze inne elementy naszego stanowiska (…). Warto przypomnieć o pewnej akcji naukowców z dyscypliny leśnictwo, którzy wystosowali do Komisji Europejskiej list otwarty ws. zarządu nad Lasami Państwowymi mówiący, że się temu sprzeciwiamy. To stanowisko zostało wysłane na wszystkie ważne adresy w Komisji Europejskiej.  Jako że nie było odzewu, w ślad za tym włączyło się Stowarzyszenie wraz z leśnikami i ogółem społeczeństwa. Przygotowaliśmy stanowisko społeczne, szersze, pod egidą Stowarzyszenia popierające treści przedstawione przez naukowców – mówił prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Wskazał, że pytania referendalne pojawiły się już po tej akcji.

– Nie wyobrażam sobie, żeby mogło nastąpić – po pierwsze – sprywatyzowanie lasów, a po drugie – zmiana zarządu nad tą instytucją. To przecież jest nasz dorobek, nasze dziedzictwo – powiedział gość „Aktualności dnia”.

Prof. Roman Niżnikowski stwierdził, że pytanie referendalne dotyczące wyprzedaży majątku państwowego stanowi wzmocnienie i upowszechnienie akcji jego organizacji. Dodał, że obecnie sytuacja jest groźniejsza niż poprzednio.

– Poprzednio mieliśmy do czynienia z uwarunkowaniami wewnętrznymi, a dzisiaj mamy do czynienia z rozszerzeniem tego procederu o czynniki zewnętrzne. Przed tym chcemy się obronić – podkreślił.

Poniżej zamieszczamy treść uchwały Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof. dr hab. Jana Szyszko.

***

Warszawa, 8 września 2023 roku

Uchwała nr 10/2023

Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia prof. dr. hab. Jana Szyszko w związku z ogłoszeniem na dzień 15 października ogólnokrajowego referendum dotyczącego m.in. kwestii prywatyzacji majątku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGLLP)

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski wzywa swoich członków, sympatyków oraz ogół społeczeństwa do uczestnictwa w referendum i zagłosowania przeciwko możliwości prywatyzacji lasów państwowych (PGLLP).

Nasze stowarzyszenie jest duchowym spadkobiercą i kontynuatorem myśli i dokonań naszego Patrona śp. Profesora Jana Szyszko, który poświęcił większą część swojego życia badaniom naukowym dotyczącym obszarów leśnych oraz obronie polskiego modelu leśnictwa opartego na organizacji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Wobec ciągłych postulatów środowisk liberalnych dotyczących konieczności prywatyzacji lasów, w tym w celu zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych środowisk zagranicznych, śp. Profesor Szyszko jawił się jako zdecydowany obrońca integralności Lasów Państwowych oraz organizator głośnych protestów i akcji informacyjnych, których kulminacją było zebranie ponad miliona podpisów przeciwko prywatyzacji. Podpisy były zbierane przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych (PGLLP), studentów, uczniów, członków organizacji pozarządowych (w tym naszego stowarzyszenia), Biura i Koła Przyjaciół Radia Maryja, Polski Związek Łowiecki, organizacje kombatanckie i wojsko. Formularze do zbierania podpisów przez kilka tygodni drukował „Nasz Dziennik”. Podpisy te zostały przekazane w 2011 roku do Sejmu i na pewien czas wstrzymały działania podejmowane przez środowiska liberalne przeciwko Lasom Państwowym.

Dzisiaj znowu musimy stanąć w obronie naszego wspólnego majątku narodowego, tym bardziej że w sukurs lokalnym liberałom idą organy Unii Europejskiej zamierzające przejąć od krajów członkowskich kwestie zarządzania leśnictwem. Musimy zrobić wszystko, żeby polskie społeczeństwo wypowiedziało się w referendum przeciwko prywatyzacji lasów oraz żeby frekwencja w referendum wyniosła ponad 50 proc., co raz na zawsze uniemożliwi liberałom wyprzedaż polskiego kluczowego majątku w obce ręce.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski wzywa wszystkich do udzielenia każdego możliwego rodzaju wsparcia działaczom, politykom, mediom i innym osobom publicznym, w celu rozpowszechniania informacji o referendum oraz o konieczności głosowania przeciwko wyprzedaży majątku narodowego. W szczególny sposób wzywamy do powszechnej i częstej aktywności w tej sprawie w mediach społecznościowych oraz innych mediach elektronicznych.

Prezes

prof. dr hab. Roman Niżnikowski

***

Całość rozmowy z prof. Romanem Niżnikowskim jest dostępna [tutaj].

 

 

radiomaryja.pl

Żródło: radiomaryja.pl, 13

Autor: mj