Przejdź do treści
Polska od gór do morza
Polska południowa
Polska południowa od zachodu do wschodu
Polska północna
Przejdź do stopki

Prof. A. Jabłoński: Zamiast przebudowywać państwo, należy raczej myśleć, jak w istniejącym układzie politycznym znaleźć uzasadnienie dla działań wzmacniających strategiczne rozwiązania dla bezpieczeństwa państwa

Treść

Podporządkowanie funkcjonowania państwa polskiego planom strategicznym gwarantującym bezpieczeństwo militarne, nie może odbywać się ze stratą dla podstawowego zadania polityki, jakim jest nadawanie sensu tym działaniom. Zamiast przebudowywać państwo, należy raczej myśleć, jak w istniejącym układzie politycznym znaleźć uzasadnienie dla działań wzmacniających strategiczne rozwiązania dla bezpieczeństwa państwa – powiedział prof. Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie Radia Maryja i TV Trwam.

Strategia życia człowieka zarówno jako jednostki, jak i całych społeczności, powinna zawierać ważne elementy – wskazał prof. Arkadiusz Jabłoński.

Pierwszym jest zdolność do rozwagi, czyli martwienie się o rzeczy, które mogą się wydarzyć. Drugim rozważenie możliwych sposobów zapobiegania katastrofom, czyli przygotowanie na niespodziewane. Człowiek ma jednak też skłonność do zatrzymywania się na trwałych aspektach rzeczy, co – z punktu widzenia myślenia strategicznego – można uznać za przejaw zaściankowości. Ma też skłonność do rozpraszania swojej uwagi i ciągłego przerzucania jej z przedmiotu na przedmiot, z działania na działanie, co jest traktowane jako przejaw braku racjonalności. Podejmowany trud zapobiegania prawdopodobieństwu wydarzenia się katastrofy jest o tyle zacnym, co niebezpiecznym zajęciem. Zacność wynika z zapobiegliwości, a niebezpieczeństwo z podlegania presji zmieniającej codzienne funkcjonowanie – wyjaśnił gość Radia Maryja i TV Trwam.

Dodał, że podporządkowanie wszystkiego celom strategicznym tworzy nową hierarchię celów i wartości, które osłabiają znaczenia tego, czym dotąd żyliśmy.

W takim ujęciu mamy niebezpieczne podporządkowanie racji intelektu, myślenia pragmatycznego, rację ludzkiej woli, czyli prawa do podporządkowania się temu, co najważniejsze w skali życia zarówno duchowego, jak i codziennego – zaznaczył.

Profesor zauważył, że w kontekście wojny na Ukrainie coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że w Polsce powinniśmy zbudować nowe państwo.

Miałoby to być państwo oparte na instytucjonalnej zdolności do realizacji strategicznych celów i zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. Siłą rzeczy wymusza to pytanie: czego brakuje w tym względzie dzisiejszemu państwu?  W odpowiedzi na to pytanie wskazuje się na brak instytucjonalnych rozwiązań uwalniających poczynania strategów wojskowych od doraźnej polityki, czyli w imię możliwych zagrożeń i potrzeby przygotowania się na nie. Mamy tak przeorganizować system polityczny, aby nadać temu charakter priorytetowy – podkreślił socjolog.

Dodał, że mówimy w ten sposób o ważnym, ale wybranym aspekcie gwarancji bezpieczeństwa Polaków.

Poza tradycyjnie rozumianym bezpieczeństwem, które oznacza ochronę przed fizycznym i mierzalnym zagrożeniem agresją, istnieje także ważniejsze – bezpieczeństwo ontologiczne, czyli ochrona potrzeb interesów obywateli państwa. Pada argument, że aby pozwolić sobie na bezpieczeństwo ontologiczne, to najpierw trzeba zaspokoić bezpieczeństwo fizyczne, czyli możliwości przetrwania. Jest to prawdą, ale tylko częściową. Trudno bowiem przekonać ludzi do wyrzeczeń na rzecz np. zwiększenia wydatków na zbrojenia oraz liczyć na ich poparcie i gotowość do mobilizacji, gdy się im nie zagwarantuje poczucia sensu tego zaangażowania. Nie chodzi jednak o wytłumaczenie potrzeby obrony przed agresją, ale uczynienia ich pragnącymi zachowania tożsamości, przywiązania, wdzięczności, o które warto walczyć – wyjaśnił.

Prof. Arkadiusz Jabłoński zwrócił uwagę, jak powinno wyglądać zabezpieczenie państwa w tych dwóch aspektach – fizycznym i ontologicznym.

Podporządkowanie funkcjonowania państwa polskiego planom strategicznym gwarantującym bezpieczeństwo militarne, nie może odbywać się ze stratą dla podstawowego zadania polityki, jakim jest nadawanie sensu tym działaniom. Zamiast przebudowywać państwo, należy raczej myśleć, jak w istniejącym układzie politycznym znaleźć uzasadnienie dla działań wzmacniających strategiczne rozwiązania dla bezpieczeństwa państwa – zaznaczył.

Gość Radia Maryja i TV Trwam wyjaśnił także, że wiara w czysto instytucjonalne podporządkowanie funkcji państwa celom strategicznym wyraża idealistyczne dążenia, które przypominają nieco platoński model władzy mędrców.

Brzmi dobrze, ale koszty ignorowania ludzkich potrzeb i słabości utrudniających ziszczenie takiego projektu mogą okazać się znacznie większe, niż oczekiwane korzyści. Zamiast zatem dążyć do przebudowy państwa, może lepiej pomyśleć, jak wzmocnić obecny układ rządowy, potrafiący dbać o wszelkie wymiary bezpieczeństwa lepiej niż jakiekolwiek wcześniejszy rząd? – podsumował socjolog.

radiomaryja.pl

Żródło: radiomaryja.pl,

Autor: mj