Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Minister Przemysław Czarnek: W nauce brakuje nam odwagi. Nauka to poszukiwanie prawdy, a nie fałszowanie rzeczywistości

Treść

W Starym Sączu zakończyło się 13. Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe pod hasłem „Idee – Człowiek – Filozofia”. Wydarzenie zgromadziło wielu wybitnych naukowców i intelektualistów z różnych dziedzin, którzy prowadzili dyskusje i analizy na temat człowieka, kultury i życia społecznego. W spotkaniu wziął udział minister Przemysław Czarnek.

Odwaga i dążenie do prawdy

Szef MEiN podczas spotkania mówił o aktualnych wyzwaniach edukacji i nauki w Polsce. Przypomniał o konieczności odważnego działania i dążenia do prawdy, które są niezbędne dla właściwego rozwoju systemu szkolnictwa w naszym kraju.

- Największą szkodą wyrządzoną polskiej nauce jest tchórzostwo nas wszystkich. To wynika poniekąd z natury człowieka. Człowiek jest lękliwy. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko mówił, że nie milicja, nie rząd, nie drugi człowiek jest największym wrogiem, ale własny strach. Istnieje zawsze tysiąc powodów, aby ulec własnemu lękowi - nie wychodź, nie wychylaj się, nie zabieraj głosu, nie wstawaj, nie jedź, nie narażaj się. A zło wygrywa tylko dlatego, że ludzie dobrzy, których jest zdecydowanie więcej, są po prostu bierni. W nauce musimy zrobić coś, co spowoduje, że to dobro, które jest udziałem absolutnej większości naukowców w Polsce, ludzi świata nauki i uniwersytetów w Polsce, będzie rozochocone, że będziemy mogli pokazać, że warto być dobrym. Albo co najmniej, że nie trzeba się już bać być dobrym. My zaczęliśmy od tego, że uchwaliliśmy Pakiet Wolności Akademickiej, zakazaliśmy rektorowi wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec ludzi świata nauki z powodu ich wypowiedzi związanych z ich światopoglądem filozoficznym, religijnym czy politycznym.

Pasja, zaangażowanie, wiedza - powrót do autorytetu nauczyciela

Szef MEiN wskazywał również na konieczność odzyskania autorytetu nauczyciela oraz podniesienie jego prestiżu społecznego w wymiarze osobowym i instytucjonalnym. Minister Przemysław Czarnek podkreślił także, że ów autorytet jest dziś fundamentem współpracy z uczniami i ich rodzicami.

- W szkole ma być autorytet nauczyciela. W systemie oświaty naszym oczkiem w głowie jest uczeń. Dla ucznia tworzymy system oświaty, dla ucznia tworzymy programy nauczania, dla ucznia tworzymy programy szkolne jak chociażby „Poznaj Polskę”, „WF z AWF” i inne. Bo dla ucznia wszyscy pracujemy. Ale w samej szkole najważniejszy i posiadający autorytet jest nauczyciel. Bez autorytetu nie ma jakiejkolwiek edukacji. Bez autorytetu rodziców nie ma wychowania dzieci. Bez autorytetu nauczyciela nie ma edukacji dzieci w szkole i nie ma tego wymagającego procesu wychowawczego szkoły. Dlatego jak jeżdżę do polskich szkół, to pytam dzieci: „Kto jest najważniejszy w szkole?”. Najważniejszy w szkole jest nauczyciel i jego trzeba słuchać. Od nas zależy jaki ten nauczyciel będzie, w jaki sposób będzie się tym dzieciom poświęcał, w jakich warunkach będzie pracował, jaki będzie miał system pracy i jakie będzie miał wynagrodzenie.

Szacunek i uznanie wobec dorobku naukowego - medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Podczas seminarium naukowego w Starym Sączu Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uhonorował działalność naukową prof. dr. hab. Włodzimierza Dłubacza. Wyrazem uznania jest medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczenie przyznawane jest za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz specjalizuje się w filozofii klasycznej. Do głównych dziedzin jego zainteresowań należą: metafizyka, filozofia Boga i religii, antropologia, filozofia społeczeństwa i polityki oraz filozofia wychowania. Jest autorem wielu książek i artykułów. Przebywał na licznych stypendiach i wykładał w różnych ośrodkach zagranicznych. Organizował i współorganizował liczne kongresy i sympozja naukowe (międzynarodowe i krajowe) oraz studia. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych i redakcji czasopism. Kieruje Katedrą Filozofii Boga na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i Instytutem Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy PMK w Paryżu.

Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Idee – Człowiek – Filozofia”

Wydarzenie jest doskonałym miejscem do spotkania oraz wymiany myśli wybitnych przedstawicieli nauki i kultury. To również przestrzeń inspirujących dyskusji i twórczego dialogu. Podczas tegorocznej edycji seminarium uczestnicy skoncentrowali się na głównym temacie „Bóg – Człowiek – Świat” analizując go z różnych perspektyw: naukowej, filozoficznej i teologicznej.

Naukowe spotkanie w Starym Sączu jest efektem współpracy renomowanych instytucji i organizacji:

  • Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) z Lublina,
  • Institut de la Philosophie Classique z Paryża,
  • Association des Amis de la Philosophie Classique z Paryża,
  • Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. JP II Wielkiego z siedzibą w Starym Sączu,
  • Akademia Zamojska z Zamościa,
  • Collegium Intermarium z Warszawy,
  • Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz,
  • Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” – FAKRO,
  • Centrum Pielgrzymowania OPOKA im. Jana Pawła II.

Patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Żródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, 16 sierpnia 2023

Autor: mj