Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Katolickie instytucje przygotowały petycję w obronie dostępu do nauki religii w szkole

Treść

Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przygotowały petycję w obronie dostępu do nauki religii w szkole. W apelu skierowanym do minister edukacji, Barbary Nowackiej, autorzy sprzeciwiają się planowanym przez resort zmianom w organizacji katechezy szkolnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce m.in. zredukowania wymiaru lekcji religii do jednej godziny, przeniesienia tych zajęć na pierwszą lub ostatnią godzinę lekcyjną, organizacji katechezy w łączonych grupach międzyklasowych i rezygnacji z wliczania ocen z religii do średniej.

Prezes Ordo Iuris, mec. Jerzy Kwaśniewski, podkreśla, że możliwość nauczania religii w szkołach jest gwarantowana przez Konstytucję RP i Konkordat, a działania podejmowane przez resort edukacji noszą znamiona dyskryminacji osób wierzących.

– To są oczywiste kroki zmierzające do wyrugowania religii ze szkolnego nauczania. Jeżeli dodamy do tego usunięcie religii ze średniej ocen – co jest jasnym sygnałem, że przedmiot ten nie jest tak ważny i nauka do niego nie daje tych samych korzyści, co nauka do innych przedmiotów – a wreszcie zagrożenie całkowitym usunięciem religii ze świadectwa, to mamy do czynienia z dyskryminacją ludzi wierzących, która w świetle norm konstytucyjnych nie może się ostać. Dlatego w koalicji przygotowaliśmy (…) petycję „Religia zostaje w szkole”, w której każdy może się podpisać i zwrócić do MEN o rewizję tego stanowiska – wskazuje mec. Jerzy Kwaśniewski.

Petycję można podpisywać na stronie religiazostajewszkole.pl.

RIRM

źródło: radiomaryja.pl, 3 lipca 2024

Autor: dj