Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Instytut Ordo Iuris: Sejm wyraził zgodę na ratyfikację genderowej umowy

Treść

Instytut Ordo Iuris alarmuje, że Sejm wyraził zgodę na ratyfikację genderowej umowy. Chodzi o porozumienie o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, znaną jako umowa Post–Kotonu. Ustawa w tej sprawie została przyjęta pod koniec czerwca przez niższą izbę polskiego parlamentu.

Dokument zawiera szereg ideologicznych postanowień odnoszących się m.in. do ideologii gender czy tzw. praw reprodukcyjnych. Termin gender pojawia się w tekście umowy ponad 60 razy w wielu różnych konfiguracjach.

Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris zwrócił  uwagę, że obecny rząd wypowiedział deklarację złożoną przez rząd Zjednoczonej Prawicy, która miała na celu uniknięcie związania Polski ideologiczną interpretacją terminów zawartych w umowie.

Rzeczpospolita Polska złożyła deklarację, zgodnie z którą pojęcie równości (Gender Equality) będzie interpretowała jako zasadę równości płci kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 2 i art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Chodzi o to, że według nowych teorii genderowych istnieje wiele płci, dlatego stosuje się termin gender. Polska zastrzegła, że będzie to interpretowała zgodnie z naukowymi faktami jako równość kobiet i mężczyzn. Ponadto zaznaczyła, że Rzeczpospolita będzie rozumiała prawa reprodukcyjne i inne podobne, tylko jako działania, które mogą mieć na celu bezpośrednio wspieranie i ratowanie życia i zdrowia ludzkiego – powiedział Patryk Ignaszczak.

Zgodę na ratyfikację umowy wyraziła zdecydowana większość posłów, w tym praktycznie wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.

Patryk Ignaszczak powiedział, że taka postawa budzi zdumienie, zwłaszcza w kontekście wypowiedzenia deklaracji, która miała zabezpieczyć Polskę przed narzucaniem ideologicznych rozwiązań.

Przeciwko ratyfikacji umowy byli posłowie Konfederacji oraz Kukiz’15.

RIRM

źródło: radiomaryja.pl, 4 lipca 2024

Autor: dj